เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เหงือกปลาหมอขาว

Acanthus ebracteatus Vahl
Sea Holly
ACANTHACEAE
ไม้พุ่มสูง 0.5-1 ม. ลำต้นแข็ง มีหนามตามข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-20 ซม. ขอบใบเว้าหยักเป็นซี่ฟันห่างๆ ปลายเป็นซี่หนามแหลม แผ่นใบเป็นคลื่น ผิวเรียบเป็นมัน เหนียวและแข็ง ดอกสีขาว มักมีจุดประแซมสีแดงหรือม่วงแดง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดกว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. บานจากโคนช่อถึงปลายยอด ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ ขนาด 1.5-2 ซม.
พบทั่วไปในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในประเทศไทยพบตามที่ลุ่มริมแม่น้ำลำคลองบริเวณน้ำกร่อย และป่าชายเลน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
ตำรายาไทยใช้ทั้งต้นและเมล็ดบดพอกรักษาฝี เมล็ดเป็นยาขับพยาธิ ต้นนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในร่มได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

4219 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: