เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้านใบเล็ก

Dillenia ovata Wall.
ตานกกด ไข่เน่าดง ส้านโดยเด่ มะส้าน มะโตน ส้านแคว้ง
DILLENIACEAE
ไม้ต้นสูงได้ถึง 30 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 7-12 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนและปลายใบมน เส้นใบเรียงขนานกันชัดเจน ดอกสีเหลืองขนาดใหญ่ ออกเดี่ยวที่ปลายยอด ขนาด 8-12 ซม. กลีบรองดอกสีเขียวติดคงทน กลีบดอก 5 กลีบ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7 ซม. หลุดร่วงง่าย เกสรผู้จำนวนมากเรียงเป็น 2 วง ผลเป็นผลสดลักษณะเป็นกาบอวบน้ำห่อกันเป็นทรงกลม ขนาด 5-6 ซม.
พบขึ้นกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาคตามป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบ ป่าเต็งรังและทุ่งหญ้า ที่ระดับใกล้น้ำทะเลจนถึงระดับความสูง 1,200 ม.
เนื้อไม้ใช้ทำกระดาน เครื่องตกแต่งบ้าน ผลสุกรับประทานได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1421 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: