เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักแส้ว

Jasminum adenophyllum Wall.
มะลิวัลย์
OLEACEAE
ไม้พุ่มเลื้อย ขึ้นกอ ใบเป็นเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปขอบขนานแกมไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-13 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยงและมักเป็นคลื่น เส้นแขนง ใบลักษณะเป็นร่างแห ก้านใบยาว 4 มม. ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด มีกลีบประดับเป็นเส้นยาว กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปถ้วยตื้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ตอนปลายแยกเป็น 8 แฉก ผลเป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 5-8 มม. เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่ชื้นชายป่าที่ระดับความสูง 50-300 ม.
ยอดอ่อนรับประทานได้ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน ให้ความสวยงามและกลิ่นหอมเย็น

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2231 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: