เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

มะกายคัด

Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.
กายขัดหิน ขี้เนื้อ ขางปอย ซาดป่า ลายตัวผู้ พรากวางใบใหญ่ ทองขาว แทงทวย มะคายแสด
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 3-10 ซม. ยาว 6-10 ซม. โคนใบสอบมนและมีต่อม 1 คู่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2-7 ซม. ดอกสีขาวหม่น ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 3-15 ซม. แยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ มีกลีบดอก 3-4 กลีบ เกสรผู้ 23-32 อัน ดอกเพศเมีย มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลสีแดงหรือแดงแสด ทรงกลม มี 3 พูตื้นๆ ขนาด 5-10 มม. เมล็ดรูปไข่ ขนาด 4 มม.
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบทั่วไป บริเวณชายป่าดงดิบ ตามที่ชื้นและโล่งแจ้ง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,200 ม.
ราก ใบ และผลตำรวมกับน้ำผึ้ง ทาแก้สัตว์มีพิษกัดต่อยและแก้ผิวหนังอักเสบ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

133661 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: