เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

มะกายคัด

Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg.
กายขัดหิน ขี้เนื้อ ขางปอย ซาดป่า ลายตัวผู้ พรากวางใบใหญ่ ทองขาว แทงทวย มะคายแสด
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 3-10 ซม. ยาว 6-10 ซม. โคนใบสอบมนและมีต่อม 1 คู่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2-7 ซม. ดอกสีขาวหม่น ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 3-15 ซม. แยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ มีกลีบดอก 3-4 กลีบ เกสรผู้ 23-32 อัน ดอกเพศเมีย มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลสีแดงหรือแดงแสด ทรงกลม มี 3 พูตื้นๆ ขนาด 5-10 มม. เมล็ดรูปไข่ ขนาด 4 มม.
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบทั่วไป บริเวณชายป่าดงดิบ ตามที่ชื้นและโล่งแจ้ง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,200 ม.
ราก ใบ และผลตำรวมกับน้ำผึ้ง ทาแก้สัตว์มีพิษกัดต่อยและแก้ผิวหนังอักเสบ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

136355 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
2 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
3 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
4 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
5 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
6 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
7 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
8 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
9 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
10 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
11 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
12 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
13 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
14 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
15 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
16 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
17 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
18 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
19 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
20 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
21 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
22 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
23 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
24 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
25 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
26 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
27 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
28 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด (มะกายคัด) EUPHORBIACEAE
29 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด (มะกายคัด) EUPHORBIACEAE
30 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด, มะกายคัด EUPHORBIACEAE
31 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
32 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
33 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
34 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: