เผยแพร่เมื่อ/created date: -

น้ำใจใคร่

Olax scandensRoxb.
กระเดาะ กระทอก ชักกระทอก กระทอกม้า นางจุม นางชม ผักรุด
OLACACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย สูงได้ถึง 5 ม. กิ่งมักมีหนามแข็งเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาด 1.5-2 ซม. กลีบดอก 3-6 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน เป็นหมัน 2 อัน ผลเป็นผลสด รูปไข่หรือกลมเกลี้ยง มีลักษณะคล้ายเป็นวงที่ส่วนบน ขนาด 1-1.5 ซม.
พบทั่วไปในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ตามป่าเต็งรังและป่าชายหาด ที่ระดับใกล้น้ำทะเล จนถึงระดับความสูง 600 ม.
ลำต้น ต้มน้ำดื่ม แก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1958 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: