เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะฮู้ไข่ปู

Rubus alceifolius Poir.
ฟ้าแลบ ไข่ปูใหญ่
ROSACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย ทอดยาวได้ถึง 6-8 ม. มีขนยาวสีน้ำตาลอ่อนและหนามแหลมปกคลุมทุกส่วน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้างหรือรูปกลม กว้าง 6-15 ซม. ยาว 10-20 ซม. แผ่นใบหนา โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจักถี่และหยักเว้า 5-7 แฉก ดอกสีขาวออกเป็นช่อที่ซอกใบ ช่อดอกยาว 15-18 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปขอบขนานปลายแหลม กลีบดอก 5 กลีบ หลุดร่วงง่าย รูปไข่กลับ ขนาด 0.5-1 ซม. ขอบกลีบย่น เกสรผู้และเกสรเมียจำนวนมาก ผลเป็นผลสดชนิดผลรวม สีแดง ทรงกลม ขนาด 1-2 ซม.
จากจีน ญี่ปุ่น จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าดิบเขาบริเวณโล่งแจ้ง ที่ระดับความสูง 300-1,600 ม.
ผลสดรับประทานได้ ใบชงน้ำดื่มแทนชา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

3137 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: