เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไข่ปูส้ม

Rubus sorbifolius Maxim.
กุหลาบจันทร์
ROSACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย มีหนามแข็งและขนยาวห่างๆ สีแดงปกคลุมเกือบทุกส่วน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5-9 ใบ รูปหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบจักถี่ ดอกสีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อละ 1-3 ดอก แกนช่อยาว 2-8 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ลักษณะแคบยาว กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ หลุดร่วงง่าย เกสรผู้และเกสรเมียจำนวนมาก ผลเป็นผลสดสีแดงส้ม ทรงกลมหรือทรงกระบอก ขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2-3.5 ซม.
จากอินเดีย จีน จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามป่าเปิด ที่ระดับความสูง 400-1,300 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนสิงหาคม-พฤษภาคม
ผลสุกรับประทานได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

3033 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: