เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

หว้า

Syzygium cumini (L.) Skeels
ห้าขี้แพะ Black Plum
MYRTACEAE
ไม้ต้นสูง 10-35 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-7 ซม. ยาว 8-14 ซม. เส้นขอบใบปิด เส้นใบ 19-30 คู่ ก้านใบยาว 0.6-3 ซม. ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายยอด แกนช่อยาว 4.5-10 ซม. ฐานรองดอกรูปกรวย ขนาด 0.2-0.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รูปกลมมน เกสรผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลสด รูปรีแกมรูปไข่ ฉ่ำน้ำ สีม่วงดำ ผิวมัน ขนาดประมาณ 1 ซม.
Trees 10-15 m tall. Leaves simple, opposite, ovate-oblong, 8-15 by 3.5-7 cm. Inflorescences paniculate; bracts triangular. Flowers sessile, white to pale yellow; stamens numerous; filaments white. Fruits purplish black when ripe. Flowering Feb.-May
จากอินเดีย จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วไป ตามป่าดิบชื้นและป่าผลัดใบ ที่ระดับใกล้น้ำทะเล จนถึงระดับความสูง 1,100 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนธันวาคม-มิถุนายน
ผลสุกรับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมฝาด สามารถนำไปใช้ทำน้ำผลไม้และไวน์หว้า ให้สีม่วง มีรสชาติดี เมล็ดมีสารช่วยลดน้ำตาลในเลือด
-

4, หนังสือไม้ต้นในสวน, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

4, Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

37776327 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
2 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
3 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
4 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
5 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
6 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
7 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
8 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
9 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
10 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
11 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
12 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
13 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
14 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
15 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
16 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
17 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
18 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
19 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
20 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
21 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
22 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
23 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
24 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
25 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
26 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
27 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
28 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
29 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
30 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
31 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
32 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
33 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
34 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
35 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
36 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
37 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
38 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
39 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
40 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
41 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
42 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
43 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
44 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
45 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
46 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
47 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
48 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
2 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
3 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
4 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
5 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
6 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
7 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
8 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
9 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
10 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
11 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
12 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
13 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
14 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
15 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
16 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
17 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
18 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
19 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
20 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
21 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
22 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
23 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
24 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
25 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
26 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
27 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
28 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
29 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
30 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
31 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
32 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
33 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
34 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
35 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
36 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
37 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
38 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
39 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
40 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
41 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
42 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
43 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
44 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
45 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
46 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
47 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
48 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
49 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
50 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
51 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
52 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
53 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
54 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
55 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
56 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
57 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
58 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
59 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
60 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
61 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
62 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE
63 Syzygium cumini (L.) Skeels Mai Ha MYRTACEAE
64 Syzygium cumini (L.) Skeels Phrasklob MYRTACEAE
65 Syzygium cumini (L.) Skeels Sa nang kod (Lawa-Chiang Mai); Se mi (Karen-Chiang Mai) MYRTACEAE
66 Syzygium cumini (L.) Skeels Wa MYRTACEAE
67 Syzygium cumini (L.) Skeels Wa MYRTACEAE
68 Syzygium cumini (L.) Skeels Wa MYRTACEAE
69 Syzygium cumini (L.) Skeels Wa MYRTACEAE
70 Syzygium cumini (L.) Skeels Wa MYRTACEAE
71 Syzygium cumini (L.) Skeels Wa, Soe-mi MYRTACEAE
72 Syzygium cumini (L.) Skeels Wha MYRTACEAE
73 Syzygium cumini (L.) Skeels wha MYRTACEAE
74 Syzygium cumini (L.) Skeels Wha Som MYRTACEAE
75 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
76 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: