เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ถอดปล้องน้อย

Equisetum diffusum D. Don
EQUISETACEAE
พืชไร้ดอกขนาดเล็ก ขึ้นเป็นพุ่ม สูง 20-50 ซม. ลำต้นเรียวยาว รูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 มม. มีข้อปล้องชัดเจน ภายในลำต้นกลวง ผิวนอกเป็นร่องขนานตื้นๆ ตามยาว มีกิ่งแขนงรอบข้อขนาดเล็ก 6-7 กิ่ง แผ่ยาวได้ถึง 14 ซม. ใบลดรูปคล้ายเป็นเกล็ดเล็กๆ ฌคนใบเชื่อมติดกันเป็นวงบริเวณข้อ อวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นโคน เกิดบริเวณปลายยอด แผ่นใบสร้างสปอร์รูปโล่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่ม รูปทรงกระบอกแกมรีปลายมน ขนาดยาว 0.5-1.5 มม.
พบทางตอนใต้ของจีน เวียดนามเหนือ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ขึ้นบริเวณป่าดงดิบที่ชุ่มชื้นและริมธารน้ำ ที่ระดับความสูง 600-800 ม.
เป็นพืชสำรวจพบใหม่ใหม่ในประเทศไทยโดยนักพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในปี พ.ศ. 2540 บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ. น่าน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2280 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: