เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดอกหรีดเขา

Gentiana crassa kurz
GENTIANACEAE
ไม้ล้มลุกลำต้นแข็ง สูง 15-30 ซม.ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนหนาแน่นบริเวณใกล้โคนต้น รูปรีแกมรูปหอก กว้าง 1 ซม. ยาว 4-6 ซม. ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอกสีม่วงแกมชมพูหรือม่วงแกมน้ำเงิน ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง 2-16 ดอก ดอกตูมรูปกระสวยป่องกลาง ดอกบานขนาด 2-3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ และมีแฉกแหลมย่อยอยู่ระหว่างแต่ละกลีบ เกสรผู้ 5 อัน อยู่ในคอดอก ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ผลแห้งแล้วแตก รูปร่างยาวเรียวไม่มีปีก ขนาดยาว 1.2-1.7 ซม.
พบในพม่าและภาคเหนือของไทย ที่ยอดดอยอินทนนท์ และดอยลังกาหลวง จ.เชียงใหม่ ตามป่าเปิดที่ชุ่มชื้น ที่ระดับความสูง 2,000 ม. ขึ้นไป ออกดอกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
เป็นพืชที่หายาก พบที่ดอยอินทนนท์

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2728 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: