เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กะทกรก

Passiflorra foetida Linn.
ทกรก กระโปรงทอง ตำลึงฝรั้ง เถาเงาะ เถาสิงโต
PASSIFLORACEAE
ไม้เลื้อยล้มลุกมีมือเกาะ ต้นและใบมีขน ใบเป็นใบเดี่ยวแผ่กว้าง ขอบใบจักลึกแยกเป็น 3 แฉกใหญ่ กว้าง 8-12 ซม. ยาว 8-13 ซม. โคนใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 3-4 ซม. ดอกสีขาว ด้านในเป็นวงสีม่วง ออกเดี่ยวตามซอกใบ มีใบประดับแตกแขนงเป็นริ้ว 3 ใบ ซึ่งจะติดหุ้มผลไม่หลุดร่วง กลีบรองดอกและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ รูปไข่กลับคล้ายกัน กลีบรองดอกเรียงอยู่ด้านนอก กลีบดอกอยู่ด้านใน ตรงกลางดอกมีกลีบลดรูปจำนวนมากเรียงรายเป็นวงชั้นพิเศษ ที่โคนมีสีม่วงที่ปลายสีขาวแตกเป็นสองง่าม เกสรผู้ 5 อัน เกสรเมียปลายยอดเปน 3 แฉก ผลเป็นผลสดรูปกลมขนาด 1.5-2 ซม. สีเขียวเมื่อแก่สีส้ม เมล็ดมีจำนวนมาก รูปไข่สีดำ
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ขึ้นกระจายทั่วไปในประเทศเขตร้อน ออกดอกเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
ผลรับประทานได้ และใช้รักษาโรคหิต

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

1439 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: