เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

เสม็ดชุน

Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry
ไคร้เม็ด ยีมือแล เสม็ด เม็ก เสม็ดขาว เสม็ดแดง เม็ดชุน
MYRTACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ต้นแก่มักบิดงอ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแคบหรือรูปไข่ โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม เส้นขอบใบปิด ดอกสีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 8-12 ซม. ดอกไม่มีก้านดอก ฐานรองดอกรูปถ้วย ปากแคบ ขนาด 4-10 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปมนขนาด 1-4 มม. เกสรผู้จำนวนมาก ยาว 5-10 มม. ผลสีขาวขุ่น ทรงกลม ขนาด 8-12 มม.
พบในอินดีย พม่า มาเลเซียจนถึงฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบในที่ชื้นตามป่าดิบแล้ง ตามที่โล่งแจ้งและบริเวณหลังป่าชายเลน ที่ระดับใกล้น้ำทะเลจนถึง 1,400 ม. ติดดอกและออกผลช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ยอดรับประทานเป็นผักสดได้ ผลเป็นอาหารของสัตว์
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

20834 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
2 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
3 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
4 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
5 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
6 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
7 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
8 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
9 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
10 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
11 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
12 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
13 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
14 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
15 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
16 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
17 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
18 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
19 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
20 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
21 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
22 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
23 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
24 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
25 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE
26 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry Sa Med Dang MYRTACEAE
27 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry Samet chun MYRTACEAE
28 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry Samet chun MYRTACEAE
29 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry Samet chun MYRTACEAE
30 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry Samet daeng MYRTACEAE
31 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry เม็ก MYRTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: