เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ชมพูพาน

Wightia speciosissima(D.Don) Merr.
SCROPHULARIACEAE
ไม้พุ่มกึ่งอิงอาศัย ส่วนใหญ่มักเตี้ยแคระ สูง 1-3 ม. กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศ ใบรูปรีหรือรูปไข่กว้างแกมรี กว้าง 7-13 ซม. ยาว 10-25 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 1.5-35 ซม. ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 ซม. ก้านช่อดอกคลุมด้วยขนนุ่มสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น ดอกบานขนาด 3-5 ซม. โคนดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายเปิดพับเป็นปากบน ลักษณะกลมมนมี 2 หยัก ด้านข้างและด้านล่างมี 3 หยัก เกสรผู้สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน อยู่ในหลอดดอก ผลเป็นฝักสีน้ำตาล รูปเรียว ยาว 2.5-4 ซม. ผิวเรียบ เมล็ดมีปีก กว้าง 1.5 มม. ยาว 7 มม.
พบขึ้นตามเทือกเขาหิมาลัย ในประเทศไทยพบตามภูเขาสูงทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ตามป่าดิบเขา ลานหิน หรือคาคบไม้ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
เป็นพันธุ์ไม้ป่าที่ยังไม่มีการศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3716 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: