เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กะเรกะร่อนปากนกแก้ว

Cymbidium lowianum Rchb.f.
กะเรกะร่อนดอย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ กว้าง 5-7 ซม. สูง 9-15 ซม. มีกาบใบหุ้ม ใบ รูปเข็มขัด กว้าง 3-4 ซม. ยาว 40-70 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 1-1.5 เมตร จำนวน 5-10 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอมเขียว ปลายกลีบปากสีแดงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 8 ซม.
จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ไทย เวียดนาม และป่าดิบที่ระดับความสูง 1,300-2,300 เมตร ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1620 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: