เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กุหลาบเหลืองโคราช

Aerides houlletiana Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ลำต้นเรียว ใบ รูปเข็มขัด กว้าง 2-4 ซม. ยาว 20-40 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ เป็นพวงห้อยลง ยาว 12-18 ซม. ดอกย่อย เรียงค่อนข้างแน่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีแต้มสีชมพู เข้ม กลีบปากสีขาวหรือสีครีมแต้มสีชมพูเข้มอมม่วง ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. มีกลิ่นหอม
มีการกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1513 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: