เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตก้ามปูใหญ่

Bulbophyllum macranthum Lindl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 8-10 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 2-2.5 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3.5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเดี่ยวจากโคนกอ ตั้งขึ้น กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกสีครีม บริเวณขอบกลีบมีขีดและประสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลืองอ่อน ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 600-800 เมตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: