เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตก้ามปูแดง

Bulbophyllum patens King ex Hook.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 6-13 ซม. มีไหล ลำลูกกล้วย รูปทรงกระบอก กว้าง 0.8-1 ซม. ผิวเป็นร่อง ใบ รูปรีแกม ขอบขนาน กว้าง 3.5-4.5 ซม. ยาว 6-8 ซม. ดอก ออกเดี่ยว จากโคนกอ ก้านดอกยาว 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก พื้นสีเหลืองอ่อน มีประสีม่วงอมแดงเป็นปื้นทั่วกลีบ กลีบปาก สีแดงแกมม่วง ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3.5-4 ซม.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยพบตามป่าดิบเขาทางภาคใต้
ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1070 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: