เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตสยาม

Bulbophyllum lobbii Lindl.
Bulbophyllum siamense Rchb. f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 10-15 ซม. มีไหล ลำลูกกล้วย รูปไ่ข่ สูง 2 ซม. ใบ รูปรี กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 8-10 ซม. ดอก ออกเดี่ยวจากโคนกอ ก้านดอกยาว 5-7 ซม. กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกสีเหลือง มีขีดตามยาวสีม่วงอมแดง กลีบปากสีเหลือง มีประสีม่วงอมแดงและแต้มกลมสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่ กว้าง 5-6 ซม.
ในไทยพบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 500-1,300 เมตร และพบในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:75

-

1276 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: