เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พัดโบก

Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm.
Cirrhopetalum curtisii Hook.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 10-12 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1.5-2 ซม. ผิวเป็นร่อง ใบ แบน รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 12-15 ซม. จำนวน 1 ใบ ต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 10-12 ซม. ดอกย่อยเรียงแผ่ ที่ปลายช่อคล้ายรูปพัด ขนาดกว้าง 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกสีแดงแกมม่วง กลีบปากสีแดงคล้ำ ดอกบานเต็มที่ กว้าง 0.5 ซม. ยาว 2 ซม. มีกลิ่นคาว
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทยพบตามป่าดิบทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: