เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำปองดิน

Geodorum attenuatum Griff.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 15-20 ซม. มีเหง้าค่อนข้างกลม ใบ แผ่ รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลม กว้าง 5-9 ซม. ยาว 8-25 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 5-10 ซม. ดอกย่อยจำนวน 8-15 ดอก เรียงแน่นเป็นพุ่มกลมที่ปลายก้านช่อ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีขาว กลีบปากมีแต้มสีเหลืองเข้ม ที่ปลายกลีบ และมีขีดสีม่วงแดงที่กลางกลีบและโคนเส้าเกสร ดอกบาน เต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม.
มีการกระจายพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วประเทศตามป่าผลัดใบชื้นหรือป่าดิบเขา
ออกดอก ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: