เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องพวงองุ่น

Robiquetia succisa (Lindl.) Seidenf. & Garay
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสูง 15-25 ซม. ใบ รูปรีแกม ขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ตามข้อ ห้อยลง ก้านช่อยาว 17-25 ซม. แตกแขนง ดอกย่อยเรียงแน่น จำนวน 20-30 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลือง มีประสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีขาว ดอกบานเต็มที่ กว้าง 0.6-0.8 ซม.
ในไทยพบทั่วประเทศ ตามป่าผลัดใบ ป่าดิบเขา และสามารถพบในจีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออกดอก ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1042 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: