เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ว่านไก่แสด

Aeschynanthus garrettii Craib
-
GESNERIACEAE
พืชอิงอาศัย ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีแกมหอก หรือรูปหอก กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 2-7 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้านอวบน้ำเส้นใบไม่ชัดเจน ดอก สีแสด ออกเป็นช่อจากซอกใบ ดอกย่อยเป็นหลอดขนาด 3 ซม. กลีบรองดอก เป็นถ้วยปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอดโค้งงอ ปลายกลีบแยก 5 แฉก มีขน เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ยื่นพ้นกลีบดอก ผล เป็นฝักเรียวยาวประมาณ 5 ซม.มักออกเป็นคู่ เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดขนาดเล็กมีจำนวนมาก
Epiphytic herb. Leaves simple, opposite, coriaceous, lanceolate to elliptic-lanceolate, 2-7 cm long by 1-2.5 cm wide; base broadly cuneate; apex acute; glabrous on both surfaces; veins indistinct, Inflorescence axillary and terminal fascicle. Flowers orange; calyx 5, lobes nearly to the base; corolla 5, united, bended, hairy; stamens didynamous, one pair shorter than another, exserted. Fruit capsule, narrowly lanceolate, ca 5 cm long, usually in pairs. Seeds small, numerous.
ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทย พบตามป่าดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
Thailand and Indochina; in Thailand, by hill evergreen forests at approximately an elevation of 2,000 m. Flowering from January to February.
ดอกมีความสวยงาม มีศักยภาพพัฒนาเป็นไม้ ประดับได้ดี
Beautiful flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1771 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: