เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

กางขี้มอด

Albizia odoratissima (L.f.) Benth.
กางแดง คางแดง จันทน์ มะขามป่า
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูง 10-15 เมตรปลายยอดและกิ่งอ่อนมีรอยแผล ระบายอากาศ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 20-30 ซม. ใบย่อย 10-16 คู่ รูปขอบขนานแกมเบี้ยว กว้าง 0.6-1.2 ซม. ยาว 1.1-3.5 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามกิ่ง ยาว 10-20 ซม. ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก รวมกันเป็นกลุ่ม กลีบรองดอกรูปหลอดปลายเป็นซี่เล็ก กลีบดอกรูปกรวย ยาว 6.5-9 มม. ปลายแยกเป็นแฉก เกสรผู้จำนวนมาก ผล เป็นฝักแบนรูป ขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 17-20 ซม. เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม และแตกด้านข้าง เมล็ด รูปรีกว้าง
Tree, 10-15 m high, shoots and young branches sparse with lenticels. Leaves bi-pinnately compound, 20-30 cm long; leaflets 10-16 pairs per pinnae, oblique lanceolate, 1.1-3.5 cm long by 0.6-1.2 cm wide. Inflorescence axillary panicle, 10-20 cm long. Flowers white; calyx lobes with small teeth; corolla funnel shaped, 6.5-9 mm long; stamens numerous. Pod flat, oblong, 17-20 cm long, 2.5-3 cm wide, dark brown. Seeds broadly elliptic.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยขึ้นตามป่าดิบเขาและป่าผลัดใบ ที่ระดับ ความสูงถึง 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
India to Southeast Asia, in hill evergreen forests and dry evergreen forests, from lowlands up to 1,000 m. Flowering from March to May.
เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน หรือทำเฟอร์นิเจอร์
The wood is good for furniture and in shade construction.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1813 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
3 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
4 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
5 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
6 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
7 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
8 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
9 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
10 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
11 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
12 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
13 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
14 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
15 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
16 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
17 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
18 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
19 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
20 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
21 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
22 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
23 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
24 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
25 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
26 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
27 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
28 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
29 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
30 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mod LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
31 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mot LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
32 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. Kang khi mot LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)
33 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. ม๑คขอŽ็๊ซ Kang khi mot LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (FABACEAE)

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: