เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

กระชาย

Boesenbergia rotunda (L.)Mansf.
ขิงทราย , กะแอน
ZINGIBERACEAE
พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ส่วนเหนือดินสูง 40-50 ซม. ใบ เดี่ยว รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 8-15 ซม. ยาว 15-40 ซม. ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นบริเวณเส้นกลางใบ ดอก สีชมพูอมแดงและสีขาว ออกเป็นช่อ ยาว 5-6 ซม. ที่ซอกใบ ใกล้โคนต้น ดอกบานเต็มที่ขนาด 3-6 ซม. กลีบรองดอกเป็นหลอด แคบ กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดปลายกว้าง ยาว 4-5.5 ซม. ปลายกลีบแยกเป็น 3 แฉก กลีบปากรูปไข่กลับ ยาวถึง 3 ซม. ส่วนปลายสีชมพูอมแดง และสีจางไปทางด้านใน ผิวด้านนอกสีขาว เกสรผู้ที่เป็นหมันสีชมพู ยาว 1.5 ซม. เกสรผู้ที่สมบูรณ์ ยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่ผิวเกลี้ยง ผล รูปรี แก่แล้วแตกกลางพู
Perennial rhizomatous herb, 40-50 cm high. Leaves simple, elliptic-oblong, 15-40 cm long by 8-15 cm wide, hairy beneath. Inflorescence spiciform, enclosed by the leaf-sheaths, 5-6 cm long. Flowers pinkish-red or white, 3-6 cm long; calyx united into narrowly tube; corolla united, 4-5.5 cm long, lobes expanded; labellum obovate, up to 3 cm long, pinkish-red at tip and paler toward the throat, white outside; lateral staminodes pink, up to 1.5 cm stamen up to 1 cm long; ovary glabrous. Fruit capsule, ellipsoid, dehiscing from central axis.
อินเดีย จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธรรมชาติพบขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ออกดอก ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
India, China to Southeast Asia, in deciduous forests and dry evergreen forests. Flowering from July and to August.
นิยมปลูกทั่วไป เหง้าและรากใช้เป็นอาหาร และเครื่องเทศ เป็นยาขับลม บำรุงธาตุ แก้ปวดเมื่อย ปวดหลัง ขับปัสสาวะ และทาภายนอก
Commonly cultivated for various purposes, such as, rhizome and the roots are used to make food and spices; carminative, stomachic. Also, used as a treatment of muscular pains, diuretic and external use for relief of muscular pain.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, การใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย:63

-

5268 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: