เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำปองน้อย

Clematis subumbellata Kurz
คำปองน้อย , เครือจางน้อย
RANUNCULACEAE
ไม้เถา ลำต้นและกิ่งมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบ แบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ ใบย่อยรูปหอก กว้าง 2-3.8 ซม. ยาว 3-8.5 ซม. ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ปลายใบแหลม โคนใบมนกลม ขอบใบ เรียบ มีหูใบแผ่เป็นแผ่นทรงกลม ขนาด 1 ซม. ดอก สีขาวนวล หรือแกมเขียวอ่อน ออกเป็นช่อจากซอกใบและปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 15 ซม. ดอกย่อย ขนาดบานกว้าง 1.2-1.6 ซม. กลีบรองดอก 4 กลีบ รูปหอกกลับ มีขนละเอียด กลีบดอกลดรูป เกสรผู้จำนวนมาก ผิวเกลี้ยง ผล เป็นผลกลุ่มรูปแบน ส่วนปลายมีขนเป็นพู่ยาวเรียว ยาวประมาณ 2.5 ซม.
Woody climber, stem and branchlets scabrous. Leaves bi-pinnate, opposite; leaflets lanceolate, 3-8.5 cm long by 2-3.8 cm wide, pubescent on both surfaces; base obtuse to rounded; apex acute to acuminate; margin entire; stipule orbicular, ca 1 cm. Inforescence axillary and terminal cymes, up to 15 cm long. Flowers creamy white or pale green, 1.2-1.6 cm across; calyx 4, oblanceolate, finely pubescent outside; corolla absent; stamens numerous, glabrous. Achene slightly flat, with tailed ca 2.5 cm long.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนตอนใต้ ประเทศไทยพบเกือบทุกภาคในป่าผลัดใบ ป่าดิบใกล้ลำห้วย ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
Southeast Asia and Southern China. In Thailand found in nearly every regions. In deciduous forests and evergreen forests and evergreen forests along streams at elevations up to 1,200 m. Flowering from December to February.
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1060 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: