เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตาลปัตรฤาษี

Limnocharis flava (L.) Buchenau
บอนจีน ตาลปัตรยายชี ผักก้านจอง
LIMNOCHARITACEAE
พืชล้มลุกโผล่พ้นน้ำ มีเหง้าสั้นๆ ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกเป็นกระจุก แบบเวียนเรียงซ้อนกัน ก้านใบอวบเป็นรูปสามเหลี่ยม แผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่ โคนใบรูปหัวใจ ปลาบใบมน หรือเป็นติ่งแหลม ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่ม ดอกย่อย 2-15 ดอก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ ลักษณะบางย่นเกสรเพศผู้จำนวนมากและส่วนหนึ่งที่เป็นหมัน ผล เป็นผลรวมที่มีผลย่อยติดกันเป็นกระจุกแน่น สีน้ำตาล
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้เขตร้อน ปัจจุบันพบขึ้นกระจายทั่วไป ในประเทศเขตศูนย์สูตร ตามแหล่งน้ำตื้นๆ หรือในนาข้าว
ยอดและช่อดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก ทั้งต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น โค กระบือ ถ้ามีขึ้นในปริมาณที่มากสามารถใช้ทำเป็นปุ๋ยพืชสดได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

10131 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: