เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บัวหลวง

Nelumbo nucifera Gaertn.
บุณฑริก ปทุม ปัทมา สัตตบงกช บัวฉัตรขาว บัวฉัตรสีชมพู สัตตบุษย์
NELUMBONACEAE
พืชล้มลุกมีไหลและเหง้าใต้ดิน ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบอ่อนลอยปริ่มน้ำ ใบแก่จะชูพ้นน้ำได้สูรูปทรงกลม ขนาดประมาณ 50 ซม. ผิวด้านบนมีนวลเคลือบ ก้านใบมีตุ่มเล็กๆ ทั่วไป ดอก เป็นดอกเดี่ยวสีขาวหรือสีชมพู กลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ คล้ายกับกลีบดอก กลีบดอกหลายกลีบเรียงตัวชั้นเดียว หรือซ้อนกันหลายชั้น รูปไข่กว้าง 5-6 ซม. ยาว 7-9 ซม. บานเต็มที่ขนาด 20-25 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีเหลืองยาว 4-5 ซม. ล้อมรอบ ฐานรองดอกรูปกรวยหงาย ปลายตัดเกสรเพศเมียมีรังไข่ฝังอยู่ที่ฐานรองดอก เมื่ออ่อนมีสีเหลือง แก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ช่องรังไข่เรียงเป็นวงบนผิวหน้าตัด จำนวน 5-15 อัน ผล เป็นผลกลุ่มเรียกว่าฝัก ผลย่อยรูปรี เมล็ดกว้าง 1 ซม.
มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือการแยกไหล
ดอกนำมาบูชาพระ ใบห่ออาหาร หรือใช้ในงานประดิษฐ์ เมล็ดนำมาประกอบเป็นอาหาร เกสรผู้เป็นยาขับปัสสาวะ หรือเป็นเครื่องสำอาง

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

11162 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
2 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
3 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
4 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
5 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
6 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
7 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
8 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
9 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
10 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
11 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
12 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
13 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
14 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
15 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
16 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
17 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
18 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
19 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
20 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
21 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
22 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
23 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
24 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
25 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
26 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
27 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
28 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
29 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
30 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
31 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
32 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
33 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
34 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
35 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
36 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
37 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
38 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
39 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
40 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
41 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
42 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
43 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
44 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
45 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
46 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
47 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
48 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
49 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
50 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
51 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
52 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
53 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
54 Nelumbo nucifera Gaertn. NELUMBONACEAE
55 Nelumbo nucifera Gaertn. Bua luang NELUMBONACEAE
56 Nelumbo nucifera Gaertn. Bua luang NELUMBONACEAE
57 Nelumbo nucifera Gaertn. Bua-chad-khaew NELUMBONACEAE
58 Nelumbo nucifera Gaertn. Satthabud NELUMBONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: