เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักเบี้ยใหญ่

Portulaca oleraceae L.
แดงสวรรค์
PORTULACACEAE
พืชล้มลุก อายุปีเดียว ลำต้นอวบน้ำ ปลายตั้งชูขึ้น มักแผ่เป็นผืนใหญ่สูง 5 –10 ซม. ใบ เดี่ยวเกือบตรงข้าม รูปไข่กลับหรือคล้ายรูปช้อน กว้าง 1.5 – 2 ซม. ยาว 2 – 4 ซม. ดอก สีเหลืองก้านสั้น มีขนหรือเยื่อบาง ๆ รอบที่โคนดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 2 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบรูปไข่กลับ ปลายเว้า เกสรเพศผู้ จำนวน 8 – 12 อัน รังไข่รูปรีป้อม ยาว 2 มม. ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็น 6 แฉก ฝัก รูปกลมหรือรูปรี เมื่อแก่สีเหลือง เมล็ด กลมหรือรูปไต จำนวนมาก สีดำเป็นเงา
มีถิ่นกำเนิดที่อินเดีย กระจายทั่วไปในเขตร้อน พบบริเวณชายฝั่งริมน้ำที่โล่งดินทรายหรือเป็นวัชพืช

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

2792 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: