เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะตอ

Parkia speciosa Hassk.
ตอตน ตอข้าว กะตอ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ซม. ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยเรียงตรงข้าม มี 31-38 คู่ รูปขอบขนานแคบ กว้าง 1.8-2.2 มม. ยาว 6-9 มม. ดอก ออกเป็นช่อ แบบช่อกระจุกห้อยลง ดอกสมบูรณเพศอยู่ตอนปลาย ดอกเพศผู้อยู่ตอนล่างของช่อดอก ฝัก แบน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 36-45 ซม. บริเวณที่มีเมล็ดจะโป่งพอง
พบตามป่าดงดิบ ทางตะวันออกและทางภาคใต้ของไทย ที่ระดับความสูงไม่เกิน 100 เมตร
เมล็ด นำมาปรุงเป็นอาหาร

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

23428 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: