เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

มะขามป้อม

Phyllanthus emblica L.
กำทวด
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูง 4-12 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงชิดกันเป็นระนาบดูคล้ายใบประกอบ รูปขอบขนานกว้าง 2.5-5 มม. ยาว 8-12 มม. ดอก สีขาวหรือสีครีม ขนาดเล็กแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกตามง่ามใบ 3-5 ดอก กลีบเลี้ยง 6กลีบ ไม่มีกลีบดอก ผล กลมขนาด 1.2-2 ซม. เมล็ดมี 6 เมล็ด
พบตามป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าเต็งรังและป่าดิบเขาทั่วไป
-
ราก ใช้เป็นยาลดไข้ ดอก ใช้เข้ายาระบาย ผล รับประทานได้ เป็นยาฝาดสมาน ลดไข้บำรุงหัวใจ ยาอายุวัฒนะ หรือใช้ผลิตเป็นยาแก้ไอ เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด
The fruits are eaten raw. The taste of it is sour, bitter and astringent. It is used in traditional medicine for health promotion or used to produce cough syrup. It is the fruit which has the highest vitamin C.

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-
ผล ตำผสมน้ำผึ้งลดเบาหวาน ลดความดัน ต้มดื่มลดความดัน ตำผสมน้ำผึ้งแก้ไอคั่วแล้วใส่น้ำดื่มแก้กระหาย และอ่อนเพลีย แก้นิ่ว แก้เจ็บคอ ขับลมในท้อง แก้โรคกระเพาะ ต้มผสมน้ำผึ้งจิบแก้ไอ เป็นยาถ่ายพยาธิ ต้มกินแก้มะเร็ง เปลือกต้น บำรุงเลือด รังแมลง ต้มดื่มแก้อาการตกเลือดไม่หยุด ห้ามเลือดประจำเดือนที่มากเกินไป และไม่ค่อยหยุด (2) ปมแมลงตามกิ่ง เคี้ยว อมแก้ไอ (3) ผลกินสดรักษาอาการไอ ใบต้มอาบแก้ไข้ในเด็ก ผลกินสดช่วยเป็นยานอนหลับ ผลดองเหล้าบำรุงกำลัง ปมแมลงกินสดแก้ไอ รากต้มดื่มแก้ปวดท้อง (4) ผล เป็นยาฝาดสมาน ลดไข้ ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่ม น้ำคั้นผลสดแก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้เลือดออกตามไรฟัน( )

4253 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
2 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
3 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
4 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
5 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
6 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
7 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
8 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
9 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
10 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
11 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
12 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
13 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
14 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
15 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
16 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
17 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
18 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
19 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
20 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
21 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
22 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
23 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
24 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
25 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
26 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
27 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
28 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
29 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
30 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
31 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
32 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
33 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
34 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
35 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
36 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
37 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
38 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
39 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
40 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
41 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
42 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
43 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
44 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
45 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
46 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
47 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
48 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
49 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
50 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
51 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
52 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
53 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
54 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
55 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
56 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
57 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
58 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
59 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
60 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
61 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
62 Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE
63 Phyllanthus emblica L. Jee So La Ga EUPHORBIACEAE
64 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey EUPHORBIACEAE
65 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey EUPHORBIACEAE
66 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey EUPHORBIACEAE
67 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey EUPHORBIACEAE
68 Phyllanthus emblica L. Ma Kam Pom EUPHORBIACEAE
69 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom EUPHORBIACEAE
70 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom EUPHORBIACEAE
71 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom EUPHORBIACEAE
72 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom EUPHORBIACEAE
73 Phyllanthus emblica L. ma kham pom EUPHORBIACEAE
74 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom EUPHORBIACEAE
75 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom EUPHORBIACEAE
76 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom EUPHORBIACEAE
77 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom EUPHORBIACEAE
78 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom (็๙ข๑็ศŽ๊็) EUPHORBIACEAE
79 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom, ็๙ข๑็ศŽ๊็ EUPHORBIACEAE
80 Phyllanthus emblica L. ma khampom EUPHORBIACEAE
81 Phyllanthus emblica L. maa kham pom EUPHORBIACEAE
82 Phyllanthus emblica L. Makham pom EUPHORBIACEAE
83 Phyllanthus emblica L. ma-kham-pom EUPHORBIACEAE
84 Phyllanthus emblica L. Pee ya sa EUPHORBIACEAE
85 Phyllanthus emblica L. Pi Yau Sa EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: