เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ก่อแดง

Quercus kingiana Craib
ก่อแมงนูน ก่อตี่ ก่อหัววอก
FAGACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-12 ซม. ขอบใบหยักห่างๆ แผ่นใบคล้ายแผ่นหนัง ดอก ขนาดเล็ก แยกเพศอยู่ต่างช่อ ดอกเพศผู้ห้อยลง ยาว 5-8 ซม. ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ยาว 0.5-2 ซม. ผล เมล็ดเรียวแข็ง รูปทรงกระบอกกว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 0.8-1.2 ซม. มีฐานรองดอกเจริญเป็นถ้วยหุ้มที่ฐาน ผนังด้านนอกเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยม
พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 600-1,300 เมตร
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านและทำฟืน

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1052 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: