เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พังแหรใหญ่

Trema orientalis (L.) Bl.
พังอีแร้ พังอีแหร พังแหร
ULMACEAE
ไม้ต้น สูง 4-10 เมตร ใบ เดี่ยว รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-12 ซม. ขอบใบจักรฟันเลื่อย ดอก สีเขียว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ซอกใบ ดอกเพศผู้แลดอกเพศเมียอยู่กิ่งเดียวกันหรือต่างกิ่ง ดอกเพศผู้มีจำนวนมากกว่า 20 ดอก ช่อดอกเพศเมียมีดอกประมาณ 15-20 ดอก กลีบรวม 5 กลีบ มีขน ผล เมล็ดเดียว แข็งกลม ขนาด 3-4 มม. เมื่อสุกสีดำ
Medium size tree, 4-12 m high, monoecious; young shoot and branchlets pubescent. Leaves simple, ovate to ovate-lanceolate, 7-12 cm long by 3-5 cm wide; base oblique-cordate; apex acuminate; margin biserrate, turn yellow when wilt. Inflorescence axillary fascicle. Flowers creamy with pale green color, small, unisexual; perianth 5. Fruit globose, 1-2 mm in diam., black when mature. Seed 1.
เป็นไม้เบิกนำ ชอบขึ้นตามที่โล่งและชายป่าดงดิบ ที่ระดับความสูง 600-1,500 เมตร
Tropical Africa, Asia to Australia. In Thailand, found in open areas and the edges of evergreen forests at elevations of 600-1,500 m.
เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม่ทนทาน ปลวกชอบ ใช้ก่อสร้างสิ่งชั่วคราว
A fast-growing species, the wood is soft and not durable.

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1444 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: