เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ผาเสี้ยน

Vitex canescens Kurz
ข้องแลง ขี้เห็น สวองหยวก สมอตีนเป็ด
VERBENACEAE
ไม้ต้นสูงผลัดใบ ได้ถึง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3-5 ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2.5-9 ซม. ยาว 6-18 ซม. ดอก ขนาดเล็ก สีเหลืองครีม ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบดอกรูปปากเปิด ผล เมล็ดเดียว แข็ง รูปกลม เมื่อแก่สีเหลือง
พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 800 เมตร ออกดอกเดือน มี.ค.
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านและทำฟืน
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1615 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vitex canescens Kurz ตีนนก LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: