เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

กำลังหมูเถื่อน

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy
หุน, หางหมู (อุบลราชธานี), ใบละบาท (กาญจนบุรี), เถาหมากวาง (สุราษฎร์ธานี)
CONVOLVULACEAE
ไม้เลื้อย ลำต้นมีขน ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ยาว 3-6 ซม. กว้าง 5-7 ซม. ฐานใบเว้า ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนนุ่ม ก้านใบ ยาว 2-4 ซม. มีขนสั้นหนานุ่ม ช่อดอก ออกที่ชอกใบหรือปลายยอด แบบช่อกระจุก จำนวน 2-5 ดอก มีใบประดับรองรับ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่หรือใบหอก กลีบดอก เชื่อมกันรูประฆัง ด้านนอกสีขาวด้านในสีม่วง เกสรเพศผู้ มี 5 อัน อับเรณูรูปสามเหลี่ยม ก้านเกสรเพศเมีย เป็นแท่ง บริเวณฐานมีขน รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ ยอดเกสรเพศเมีย เป็นก้อน 3 ก้อน
อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน(เกาะไหหลำ) ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ พบตามป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา ระดับความสูง 200-1400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม ติดผลเดือนกุมภาพันธ์ และธันวาคม
-
-

หนังสือ Flora of Thailand ฉบับที่ 10 ส่วนที่ 3, หน้า 359-361

Flora of Thailand Volume 10 Part 3, Page 359-361

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: