เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ละหุ่ง

Ricinus communis L.
ละหุ่งแดง มะละหุ่ง(ภาคกลาง) มะโห่ง มะโห่งหิน(ภาคเหนือ)
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 6 ม. หูใบรูปสามเหลี่ยม กว้าง 2 – 3 มม.ยาว 4 – 7 มม. มีเส้นตามแนวขนาน ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปฝ่ามือ กว้าง 6 - 14 ซม. ขอบเว้าลึกเป็นแฉก 5 - 7 แฉก และจักแบบฟันเลื่อย ปลายเรียวแหลม ก้านใบ ยาว 5 – 8 ซม. ติดที่ฐานใบแบบก้นปิด ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยงสีเหลืองอมเขียว หรือสีเหลือง เกสรเพศผู้ สีครีม ขาว หรือ เหลืองอ่อน ดอกเพศเมียกลีบดอกสีเขียว สีแดง สีเขียว หรือแดง รังไข่ มีขนคล้ายพู่ ยาว 4 - 5 มม. ผล แบบแห้งแตก มีหนามด้านนอก
เป็นพืชปลูกทั่วไปในเขตร้อน และกึ่งเขตร้อน ส่วนประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพืชปลูกพบทั่วประเทศ
ราก แก้ไข้เซื่องซึม ขับน้ำนม ใบ แก้ปัสสาวะช้ำรั่ว(อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่) ช่วยขับน้ำนม ขับระดู แก้ไข้ตัวร้อน เมล็ด พอกหัวริดสีดวง รักษาฝี รับประทานอาจทำให้ตายได้ น้ำมันจากเมล็ด เป็นยาระบาย(3:179)

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

2226 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: