เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

ตองแตก

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh
ลองป้อม(เลย) ถ่อนดี(ภาคกลาง) น่องป้อม ทนดี(ตรัง)
EUPHORBIACEAE
ลองป้อม(เลย) ถ่อนดี(ภาคกลาง) น่องป้อม ทนดี(ตรัง) ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มสูงถึง 2 ม. ใบเดี่ยว มักเป็นรูปไข่ หรือ รูปขอบขนาน กว้าง 3-10 ยาว 8-12 ซม. ก้านใบ ยาว 2-13 ซม. ฐานใบมักจะมน ขอบใบ จักเป็นฟันเลื่อย หรือยักมน บางครั้งขอบเว้าเป็นแฉก 3-5 แฉก ปลายมน หรือแหลม เกลี้ยง หรือมีขนแข็งเอน ทั้งสองด้านของใบ ดอก แยกเพศ ออกเป็นช่อ ช่อดอกเพศผู้ ยาว 1-8 ซม. ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ช่อดอกเพศเมีย ยาว 0.1-1 ซม. ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มม. ผล ห้อยลง ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงติดคงทน ขยายตัวเมื่อติดผล เมล็ด รูปไข่ สีน้ำตาล กว้าง 3 ยาว 3.5 มม.
ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ชายฝั่งทะเลมาเลเซีย เกาะบอเนียว สุมาตรา ชวา สุราเวศรี มาลูกู เลสเซอร์ เกาะซันดร้า ประเทศไทยพบทั่วไปในป่าเบญจพรรณ หรือ ป่าดิบแล้ง จากระดับน้ำทะเลจนถึงระดับ 900 ม.
ราก เป็นยาถ่าย ยาระบาย ถ่ายลม ขับเสมหะ แก้เสมหะ แก้พยาธิ แก้ลมจุกเสียด แก้ไข้ ต้น บำรุงน้ำดี เปลือก เป็นยาถ่าย แก้พยาธิ แก้เสมหะ แก้ฟกบวม ใบ แก้หืด ถอนพิษไข้ เมล็ด ถ่ายพิษไข้

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

1376 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
2 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
3 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
4 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
5 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
6 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
7 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
8 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
9 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
10 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
11 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
12 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
13 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
14 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
15 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
16 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
17 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
18 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
19 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
20 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
21 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
22 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
23 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
24 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
25 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
26 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE
27 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh tang loung EUPHORBIACEAE
28 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh tong taek EUPHORBIACEAE
29 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh tong taek EUPHORBIACEAE
30 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh tong taek EUPHORBIACEAE
31 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh Tong Taek EUPHORBIACEAE
32 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh Tong taek EUPHORBIACEAE
33 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ต๊ค‡ตม EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: