เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

พระจันทร์ครึ่งซีก

Lobelia chinensis Lour.
บัวครึ่งซีก
CAMPANULACEAE
พืชล้มลุกหลายปี ทอดเลื้อย สูง 5-15 ซม. ผิวเกลี้ยง สรรพคุณ ตำรายาไทย ใช้ต้นสด กินเป็นยาบำรุงปอด แก้วัณโรค และแก้หืด ชาวจีนนิยมใช้ต้นสดตำผสมกับเหล้ากินแก้อาเจียนเป็นเลือด แก้หืด ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปเข็ม หรือรูปใบหอก กว้าง 2.5-6 ยาว 1.2-2.5 ซม. ขอบใบจักเล็กน้อย ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง อยู่เหนือรังไข่ ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเบี้ยว มี 2 ปากแบบปากเปิด ปลายแยก 5 แฉก หลอดกลีบดอก มีขนเล็กน้อย เกสรเพศผู้มีขนปกคลุม รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ มี 2 ห้อง ก้านชูเกสรเพศเมียสั้น ปลายแยก 2 แฉก ผลแบบแก่แล้วแตก ยาว 4-6 มม. ฐานแหลม เมล็ดจำนวนมาก รูปรี
พบทั่วไปในประเทศจีน ประเทศไทยเป็นพืชปลูก
ตำรายาไทย ใช้ต้นสด กินเป็นยาบำรุงปอด แก้วัณโรค และแก้หืด ชาวจีนนิยมใช้ต้นสดตำผสมกับเหล้ากินแก้อาเจียนเป็นเลือด แก้หืด(4:133)

หนังสือพรรณไม้เกียรติประวัติของไทย

-

1549 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: