เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

ไก่แดง

Aeschynanthus Hildebrandii Hemsl.
เอื้องหงอนไก่ , ไก่แดง
GESNERIACEAE
เป็นพืชอิงอาศัยหรือกาฝาก ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหอก หรือรูปรี แผ่นใบหนาอวบน้ำ โคนใบแคบหรือมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อย ดอก ว่านไก่แดง ออกเป็นดอกเดี่ยว และออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด หรือที่ง่ามใบดอกของว่านไก่แดง มีลักษณะเป็นหลอดโค้ง โคนดอกเล็ก ส่วนปลายดอกแยกออกเป็นแฉก กลีบดอกเป็นสีแดงสด
พบมากในบริเวณพื้นที่ป่าดิบเขา ออกดอกช่วง เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พฤษภาคม-กันยายน
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

4733 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: