เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

หญ้าใต้ใบ

Phyllanthus urinaria L.
มะขามป้อมดิน ลูกใต้ใบ(ภาคเหนือ) หมากไข่หลัง(เลย) ไฟเดือนห้า(ชลบุรี)
EUPHORBIACEAE
พืชล้มลุก สูงถึง 60 ซม. ลำต้นและกิ่งเกลี้ยง มีลักษณะแบนและมีปีกเล็กน้อย หูใบ รูปไข่แกมรูปใบหอก หรือรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-7 ยาว 8-18 มม. ก้านใบยาว 0.3-0.9 มม. โคนใบเบี้ยว ขอบใบมีขนเล็กน้อย ปลายใบมน หรือเป็นติ่งหนามสั้น ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้เป็นช่อกระจุกกลม 5-7 ดอกย่อย กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รูปรี หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 0.3-1.2 ยาว 0.2-0.6 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว มีขนาดใหญ่กว่าดอกตัวผู้เล็กน้อย ผล แบบผลแห้งแตก ก้านยาว 0.5-0.8 มม. รูปร่างค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มม. ผิวมีปุ่ม เมล็ด มีลักษณะสามมุม กว้าง 1 ยาว 1.5 มม.
มีการกระจายทั่วไปในเขตร้อนชื้นของโลก พบทั่วไปในพื้นที่เปิด พบตั้งแต่ระดับ 30-1100 ม. จากระดับน้ำทะเล
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ทั้งต้นชงเป็นยาดื่มช่วยขับปัสสาวะและลดไข้ในสัตว์ทดลอง(4:163)

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

2502 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
2 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
3 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
4 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
5 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
6 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
7 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
8 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
9 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
10 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
11 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
12 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
13 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
14 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
15 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
16 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
17 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
18 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
19 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
20 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
21 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
22 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
23 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
24 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
25 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
26 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
27 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
28 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
29 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
30 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
31 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
32 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
33 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
34 Phyllanthus urinaria L. PHYLLANTHACEAE
35 Phyllanthus urinaria L. Loog-tai-bai PHYLLANTHACEAE
36 Phyllanthus urinaria L. Look tai bai PHYLLANTHACEAE
37 Phyllanthus urinaria L. Ma kham pom din PHYLLANTHACEAE
38 Phyllanthus urinaria L. Ya tai bai PHYLLANTHACEAE
39 Phyllanthus urinaria L. Ya tai bai PHYLLANTHACEAE
40 Phyllanthus urinaria L. Ya tai bai PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: