เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

หญ้าใต้ใบ

Phyllanthus urinaria L.
มะขามป้อมดิน ลูกใต้ใบ(ภาคเหนือ) หมากไข่หลัง(เลย) ไฟเดือนห้า(ชลบุรี)
EUPHORBIACEAE
พืชล้มลุก สูงถึง 60 ซม. ลำต้นและกิ่งเกลี้ยง มีลักษณะแบนและมีปีกเล็กน้อย หูใบ รูปไข่แกมรูปใบหอก หรือรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-7 ยาว 8-18 มม. ก้านใบยาว 0.3-0.9 มม. โคนใบเบี้ยว ขอบใบมีขนเล็กน้อย ปลายใบมน หรือเป็นติ่งหนามสั้น ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้เป็นช่อกระจุกกลม 5-7 ดอกย่อย กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รูปรี หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 0.3-1.2 ยาว 0.2-0.6 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว มีขนาดใหญ่กว่าดอกตัวผู้เล็กน้อย ผล แบบผลแห้งแตก ก้านยาว 0.5-0.8 มม. รูปร่างค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มม. ผิวมีปุ่ม เมล็ด มีลักษณะสามมุม กว้าง 1 ยาว 1.5 มม.
มีการกระจายทั่วไปในเขตร้อนชื้นของโลก พบทั่วไปในพื้นที่เปิด พบตั้งแต่ระดับ 30-1100 ม. จากระดับน้ำทะเล
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ทั้งต้นชงเป็นยาดื่มช่วยขับปัสสาวะและลดไข้ในสัตว์ทดลอง(4:163)

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

2121 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
2 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
3 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
4 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
5 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
6 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
7 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
8 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
9 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
10 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
11 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
12 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
13 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
14 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
15 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
16 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
17 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
18 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
19 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
20 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
21 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
22 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
23 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
24 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
25 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
26 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
27 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
28 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
29 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
30 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
31 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
32 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
33 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
34 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE
35 Phyllanthus urinaria L. Loog-tai-bai EUPHORBIACEAE
36 Phyllanthus urinaria L. Look tai bai EUPHORBIACEAE
37 Phyllanthus urinaria L. Ma kham pom din EUPHORBIACEAE
38 Phyllanthus urinaria L. Ya tai bai EUPHORBIACEAE
39 Phyllanthus urinaria L. Ya tai bai EUPHORBIACEAE
40 Phyllanthus urinaria L. Ya tai bai EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: