เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Sep 2011

ขี้เหล็กอเมริกัน

Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby
American Cassia สุวรรณพฤกษ์
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-13 เมตร ทรงต้นแผ่กว้าง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย 10-15 คู่ รูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ยาว 30-40 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก ยาว 15-30 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อนออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน อากาศเย็น แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
• เมื่อมีอาการปวดตามข้อ ให้ใช้รากสดของมัน ประมาณ ๖๐ กรัม ใช้ตุ๋นกับเป็ด หรือไก่ หรือเต้าหู้ ให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งกิน

พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

-

26869 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: