เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

ทองอุไร

Tecoma stans (L.) Kunth
Yellow bell, Yellow elder
BIGNONIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2-5 คู่ รูปหอก โคนและปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกัน รูประฆัง ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก แตกเป็นสองซีก เมล็ดแบน จำนวนมาก
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด ทนแล้ง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

100777385 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: