เผยแพร่เมื่อ/created date: 1 Aug 2011

มักขี้หนู

Docynia indica (Andr.) Decne.
แอปเปิ้ลป่า Assam apple
ROSACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง ๑๐ - ๒๐ เมตร กิ่งอ่อนมักมีหนามและหลุดไปเมื่อต้นมีอายุมากขึ้น ใบเดี่ยว รูปไข่หรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน โคนใบมน ขอบใบตอนบนมักจะจัก ขอบใบตอนล่างค่อนข้างเรียบ ปลายใบแหลม แผ่นใบด้านล้างมีขนนุ่ม ดอก ออกเป็นกระจุกๆละ ๑ - ๓ ดอก กลีบดอก ๕ กลีบ สีขาว ร่วงง่าย ผลสด รูปไข่หรือเกือบกลม สีเขียวอมเหลือง กลีบเลี้ยงติดคงทนอยู่กับผล
พบในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ พม่า จีน (ยูนนาน) และเวียดนาม ในประเทศไทยพบตามชายป่าดิบเขา และป่าละเมาะทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง ๑,๔๐๐ - ๒,๑๐๐ เมตร
เนื้อไม้ แข็ง ใช้ทำไม้เท้า ไม้กลอง และด้ามเครื่องมือต่างๆ เช่น ขวาน และมีด ชาวพื้นเมืองอินเดียและบังคลาเทศ จะดองผลเพื่อรับประทาน

หนังสือองค์ความรู้เรื่องป่าพืช ที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย

-

4150 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: