เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

ผักตบชวา

Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms
ผักป่อง ผักตบ สวะ Water hyacinth
pontederiaceae
พืชลอยน้ำ อายุหลายปี ลำต้นสั้น แตกใบเป็นกอ ใบเดี่ยว รูปไข่ หรือเกือบกลม โคนใบเว้าเข้าหาก้านใบ ก้านใบกลมอวบน้ำ ตรงกลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำช่วยให้ลอยน้ำได้ ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายยอด ดอกย่อย ๓ - ๒๕ ดอก มีกลีบรวม ๖ กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น และมีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ เกสรเพศผู้ ๖ อัน ผล แบบผลแห้งแตก รูปทรงกระบอก แบ่งเป็น ๓ พู เมื่อแก่แตกกลางพู เมล็ดกลมขนาดเล็ก จำนวนมาก
เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปการกระจายพันธุ์ เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป
ต้น รสจืด แก้พิษในร่างกาย ขับลม ตำพอกแก้แผลอักเสบ ใช้ทำเครื่องจักสาน ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อน ลวกให้สุกหรือรับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริกหรือนำไปแกงส้ม

หนังสือพรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด, หนังสือ สยามไภษัชพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2538.

-

22012 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: