เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

สะเดาช้าง

Acrocarpus fraxinifolius Wight ex Arn.
กางขี้มอด ยมหิน ไก่ ขางช้าง ขางแดง แดงน้ำ พระเจ้าห้าพระองค์ แสงตะล่อน
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อย 4-9 คู่ รูปไข่หรืรูปไข่แกมขอบขนานกว้าง 2-7 ซม. ยาว 2-15 ซม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ก้านใบสั้นมาก ดอกออกเป็นช่อแน่น ยาว 20-25 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 3-4 มม. มีขน กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง รูปแถบ ยาว 6-10 มม. เกสรเพศผู้ สีส้มเหลือง โคนเกสรสีเขียว ยาวเป็นสองเท่าของกลีบดอก เกลี้ยง ผล เป็นฝัก แบน แห้งแล้วแตก กว้าง1-2 ซม. ยาว 8-15 ซม. มีปีกตามขอบฝักด้านบน กว้าง 3-5 มม. เมล็ด แบน สีน้ำตาลอ่อน
Deciduous trees 25-30 m tall. Leaves bipinnately compound, spiral; leaflets ovate or ovate-oblong, 2-15 by 2-7 cm.Inflorescences spicate, condense, 20-25 cm long. Flowers red; stamens yellow with green base. Pods winged, 8-15 by 1-2 cm. Seeds flattened, light brown. Flowering Jan.-Mar.
อินเดีย เมียนม่าห์ลาว จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทย พบตามป่าดิบ ที่ชื้นหรือริมลำธาร ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,100 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
เนื้อไม้ ใช้ในงานก่อสร้าง และทำไม้อัด
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

8623 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: