เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

สีฟันกระบือ

Bridelia tomentosa Blume
กระบือ ขนหนอน ไอ มะแก สะเหล่า สามพันตา
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 13 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1-6 ซม. ยาว 2.5-14 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักมน หลังใบมีขนยาวห่างๆ ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ตามซอกใบสีเขียว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.8-1.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบโคนเสอบแคบหรือเป็นรูปช้อน ปลายกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียจักเป็น 2 แฉก ผล ทรงกลม ปลายเว้าเป็นสองพูเล็กน้อย สีดำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง4.5-6.5 มม. เมล็ด ค่อนข้างกลม มีร่องลึกด้านข้าง สีน้ำตาล ยาว 3-3.5 มม.
พบกระจายในอินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงออสเตรเลียเหนือ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ และป่าดิบชื้น จนถึงระดับความสูง 1,000 เมตร
ราก ต้มเป็นยาบำรุงร่างกายหลังการคลอดบุตร น้ำต้มเปลือกต้นหรือน้ำต้มใบ กินแก้ปวดท้อง

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

1880 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: