เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

กีวี

Actinidia deliciosa (A. Chev.) Liang & A.R.Ferg.
Kiwi, Chinese gooseberry, Yangtas
ACTINIDIACEAE
ไม้เลื้อย เนื้อแข็ง ผลัดใบ กิ่งและใบมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ก้านใบยาว ดอกเป็นแบบไม่สมบูรณ์เพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะอยู่ต่างต้นกัน มีทั้งดอกเดี่ยวและเป็นช่อ กลีบดอกสีขาว ผล รูปไข่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ เซนติเมตร สีน้ำตาล มีขนเส้นเล็ก ๆ ปกคลุมทั่วผล เนื้อในชุ่มน้ำ สีเขียวใส รสอมเปรี้ยวอมหวาน
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน
-

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

2676 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: