เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

ท้อ

Prunus persica (L.) Batsch
มะฟุ้ง มักม่น มักม่วน หุงคอบ หุงหม่น Peach
ROSACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบจัก ดอกเดี่ยว มักออกเป็นกระจุก กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ กลีบดอก ๕ กลีบ สีขาวหรืออาจเป็นสีแดง ชมพู ดอกจะแตกออกมาก่อนใบ ผลเป็นผลสดเมล็ดเดี่ยว มีขนปกคลุมทั่วบริเวณผิว
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน
-

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

3965 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: