เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

ก้าว

Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh
เคาะ
Myrtaceae
ไม้ ต้นสูง 5-7 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีกว้างหรือรูปไข่ ยาว 6-9 ซม. กว้าง 3-4 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม เป็นติ่งหนามสั้น ขอบใบเรียบ ผิวของใบอ่อนที่ด้านล่างมีขนหนาแน่น ดอกออกเป็นช่อกระจุกเชิงประกอบ ยาว 2-3 ซม. ที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง มี 3 กลีบ เชื่อมกันเป็นรูปกรวย แฉกกลีบรูปไข่หรือรูปหอกกลับ กลีบดอก มี 5 กลีบ แยกกัน สีขาวครีม ผลแบบแคปซูล มีกลีบเลี้ยงติดทน สีน้ำตาล
พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบที่จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ระนอง และตรัง พบตามป่าผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ หรือป่าบึง ที่ระดับความสูง 0-1000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ใช้เป็นพืชสมุนไพร
-

Flora of Thailand Volume 7 Part 4, Page 912-913

-

3372 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
2 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
3 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
4 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
5 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
6 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
7 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
8 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
9 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
10 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
11 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
12 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
13 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
14 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
15 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
16 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
17 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
18 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
19 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
20 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
21 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
22 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
23 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. เคาะ MYRTACEAE
24 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. เคาะ MYRTACEAE
25 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. ไม้เคาะ MYRTACEAE
26 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
27 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
28 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
29 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
30 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
31 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
32 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
33 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
34 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
35 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
36 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
37 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
38 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
39 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
40 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
41 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
42 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. MYRTACEAE
43 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. Tam sao nu MYRTACEAE
44 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & NicLugh. ก้าว MYRTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: