เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

ก้าว

Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh
เคาะ
Myrtaceae
ไม้ ต้นสูง 5-7 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีกว้างหรือรูปไข่ ยาว 6-9 ซม. กว้าง 3-4 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม เป็นติ่งหนามสั้น ขอบใบเรียบ ผิวของใบอ่อนที่ด้านล่างมีขนหนาแน่น ดอกออกเป็นช่อกระจุกเชิงประกอบ ยาว 2-3 ซม. ที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง มี 3 กลีบ เชื่อมกันเป็นรูปกรวย แฉกกลีบรูปไข่หรือรูปหอกกลับ กลีบดอก มี 5 กลีบ แยกกัน สีขาวครีม ผลแบบแคปซูล มีกลีบเลี้ยงติดทน สีน้ำตาล
พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบที่จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ระนอง และตรัง พบตามป่าผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ หรือป่าบึง ที่ระดับความสูง 0-1000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ใช้เป็นพืชสมุนไพร
-

Flora of Thailand Volume 7 Part 4, Page 912-913

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
2 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
3 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
4 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
5 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
6 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
7 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
8 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
9 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
10 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. MYRTACEAE
11 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
12 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
13 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
14 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
15 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
16 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
17 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
18 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
19 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
20 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
21 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
22 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
23 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
24 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
25 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
26 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
27 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha MYRTACEAE
28 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & Nic Lughadha Tam sao nu MYRTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: