เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2012

ไทรย้อย

Ficus Benjamina L.
ไทร (นครศรีธรรมราช) ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์)
MORACEAE
ไม้ต้นสูง 5-10 เมตร ไม่ผลัดใบ มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอก ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย
รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ บำรุงน้ำนม และเป็นไม้ปลูกประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

6395 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: