เผยแพร่เมื่อ/created date: 23 Feb 2017

กระเจียวขาว

Curcuma parviflora Wall.
-
Zingiberaceae
หัวมีรูปไข่ ขนาด 2 X1 ซม. ภายในมีสีน้ำตาลอ่อน เหง้าสั้นมาก ลำต้นเหนือดินสูง 15-50 ซม. แผ่นใบมีรูปรี ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ฐานใบรูปลิ่มหรือมน ปลายใบเรียวแหลม มีขนาด 7-40 X 2.5-14 ซม. ช่อดอกออกกลางลำต้น ก้านช่อยาว 7-30 ซม. ส่วนช่อดอกยาว 3.5-8 ซม. ใบประดับสีเขียว ใบประดับส่วนยอด สีขาว กลีบดอกมีสีขาว สเตมิโนด รูปไข่กลับ มีสีขาวล้วนหรือมีแต้มสีม่วงหรือน้ำเงินที่ส่วนปลายขอบหยักเป็นคลื่น กลีบปาก รูปไข่กลับ มีสีขาว ส่วนปลายแต้มสีน้ำเงินขอบหยักเป็นชายครุย ปลายแยก 2 แฉก อับเรณูไม่มีเดือย รังไข่ค่อนข้างกลม ยาวประมาณ 2 มม. สีขาว ผิวเกลี้ยง
นิเวศวิทยา พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ขึ้นในที่แห้งแล้ง เช่นในป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ออกดอกเดือน มีนาคม – ธันวาคม ต่างประเทศพบในประเทศอินเดีย พม่า จีน ลาว เวียตนาม และมาเลเซีย
ดอกอ่อนนำมาต้มใช้รับประทานเป็นผัก และมีช่อดอกที่สวยงาม ปลูกเป็นไม้ประดับอย่างแพร่หลาย
-

หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

1550 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: